Helpful Detals River_Kwai_Floatel_3Days_2Nights

- ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารและนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
- ที่จอดรถไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ฟรี!! อินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รหัส JR102 : แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน


Highlight : ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า) - สุสานสัมพันธมิตร
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว - อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
- หมู่บ้านมอญ - ระบำมอญ
- นั่งรถไฟสายมรณะ


รหัส NC302 : แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน (2 ท่านขึ้นไป)


Highlight :  - ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า) - สุสานสัมพันธมิตร
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว - อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
- หมู่บ้านมอญ - ขี่ช้างและส่องแพ
- นั่งรถไฟสายมรณะ