Helpful Detals River_Kwai_Floatel_1Day

รหัส D100 : แพ็คเกจวันเดียว เที่ยวสนุก THE RIVER KWAI FLOATEL

Highlight  : - ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า) - ล่องเรือชมแม่น้ำ
- สุสานสัมพันธมิตร - นั่งรถไฟสายมรณะ
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว

6.00-6.30 น. : ออกเดินทางจากจุดนัดหมายในกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
09.00 น. : ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม "เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า" ที่ซึ่งจัดแสดงภาพบรรยากาศของค่ายเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น
  แวะสดุดีนักรบผู้กล้า ณ สุสานสัมพันธมิตร ที่เหลือไว้เพียงเรื่องราว…
  แล้วนำท่านล่องเรือ ท่านจะได้พบความแตกต่างของแม่น้ำสามสาย ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อย
  ที่มาบรรจบกัน จนถึงจุดชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่ถูกสร้างโดยเชลยสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
11.40 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ท่าเรือปากแซง
13.00 น. : นั่งรถไฟสายมรณะสัมผัสเส้นทางสายประวัติศาสตร์ท่ามกลางป่าไม้เขียวชอุ่ม
14.30 น. : เตรียมตัวและออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
18.00 น. : ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและบริการส่งถึงโรงแรม