Helpful Detals Boutique_Raft_Resort_3Days_2Nights

- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ทโดยเด็ดขาด
- ที่จอดรถ
- ฟรี!! อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะและในห้องพัก
รายละเอียดแพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน (J03):

ไฮไลท์: สุสานสัมพันธมิตร, ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม, สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ทางรถไฟสายมรณะ, อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด, ขี่ช้าง, ล่องแพไม้ไผ่

วันที่ 1 :

06.00 รับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ (ใจกลางเมือง)
07.00 เดินทางออกจากกรุงเทพฯสู่กาญจนบุรี
09.00 เดินทางถึงกาญจนบุรี เข้าชมสุสานสัมพันธมิตร, ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม, สะพานข้ามแม่น้ำแคว
11.00 เดินทางออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีสู่สถานีรถไฟท่ากิเลน
11.30 เดินทางถึงสถานีรถไฟท่ากิเลน ขึ้นรถไฟสายมรณะ
12.20 พักทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารถ้ำกระแซ
13.30 เที่ยวชมสะพานไม้ที่สร้างโดยเชลยสมัยสงครามโลก
14.00 เดินทางออกจากถ้ำกระแซ
14.30 เช็คอินที่บูติค ราฟท์ รีสอร์ท
18.30 รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2 :

07.00 รับประทานอาหารเช้า
08.30 เดินทางออกจากรีสอร์ทสู่อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
09.00 เที่ยวชมอนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
11.00 เดินทางออกจากอนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่บูติค ราฟท์ รีสอร์ท
18.30 รับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 3 :

07.00 รับประทานอาหารเช้า
12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่บูติค ราฟท์ รีสอร์ท
13.00 เช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ท เพื่อไปขี่ช้างและล่องแพไม้ไผ่
15.00 เดินทางออกจากปางช้าง กลับสู่กรุงเทพฯ
18.00 เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพรายละเอียดแพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน (J04):

ไฮไลท์ : สุสานสัมพันธมิตร, ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม, สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ทางรถไฟสายมรณะ, อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด, อุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่, ถ้ำละว้า, วัดป่าหลวงตาบัว (วัดเสือ)

วันที่ 1 :

06.00 รับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ (ใจกลางเมือง)
07.00 เดินทางออกจากกรุงเทพฯสู่กาญจนบุรี
09.00 เดินทางถึงกาญจนบุรี เข้าชมสุสานสัมพันธมิตร, ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม, สะพานข้ามแม่น้ำแคว
11.00 เดินทางออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีสู่สถานีรถไฟท่ากิเลน
11.30 เดินทางถึงสถานีรถไฟท่ากิเลน ขึ้นรถไฟสายมรณะ
12.20 พักทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารถ้ำกระแซ
13.30 เที่ยวชมสะพานไม้ที่สร้างโดยเชลยสมัยสงครามโลก
14.00 เดินทางออกจากถ้ำกระแซ
14.30 เช็คอินที่บูติค ราฟท์ รีสอร์ท
18.30 รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2 :

07.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00 ลงเรือหางยาวสู่ช่องเขาขาด
09.00 เที่ยวชมอนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
11.10 เดินทางออกจากอนุสรณ์สถานช่องเขาขาดสู่น้ำตำไทรโยคใหญ่
12.30 เที่ยวชมน้ำตกไทรโยคใหญ่และรัประทานอาหารที่ร้านอาหารแบบแพ
14.00 เดินทางออกจากน้ำตกไทรโยคใหญ่สู่ถ้ำละว้า
15.00 เที่ยวชมถ้ำละว้า
16.00 ออกจากถ้ำละว้ารีสอร์ท
18.30 รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 :

07.00 รับประทานอาหารเช้า
12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่บูติค ราฟท์ รีสอร์ท
13.00 เช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทและเดินทางสู่วัดป่าหลวงตาบัว
13.30 ชมวัดป่าหลวงตาบัว
15.30 เดินทางออกจากวัดป่าหลวงตัวบัว กลับกรุงเทพฯ
18.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพรายละเอียดแพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน (J05) :

ไฮไลท์ : สุสานสัมพันธมิตร, พิพิธภัณฑ์สงคราม, สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ทางรถไฟสายมรณะ, อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ, ขี่ช้างและล่องแพ, อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด, วัดป่าหลวงตาบัว (วัดเสือ) 

วันที่ 1 :

06.00 รับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ (ใจกลางเมือง)
07.00 เดินทางออกจากกรุงเทพฯสู่กาญจนบุรี
09.00 เดินทางถึงกาญจนบุรี เข้าชมสุสานสัมพันธมิตร, ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม, สะพานข้ามแม่น้ำแคว
11.00 เดินทางออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีสู่สถานีรถไฟท่ากิเลน
11.30 เดินทางถึงสถานีรถไฟท่ากิเลน ขึ้นรถไฟสายมรณะ
12.20 พักทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารถ้ำกระแซ
13.30 เที่ยวชมสะพานไม้ที่สร้างโดยเชลยสมัยสงครามโลก
14.00 เดินทางออกจากถ้ำกระแซ
14.30 เช็คอินที่บูติค ราฟท์ รีสอร์ท
18.30 รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2 :

07.30 รับประทานอาหารเช้า
08.30 เดินทางออกจากรีสอร์ทสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ
09.30 เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ
11.30 เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ
12.30 รับประทานอาหารกลางวันที่บูติค ราฟท์ รีสอร์ท
13.30 เดินทางออกจากรีสอร์ทสู่ปางช้าง ขี่ช้างและล่องแพไม้ไผ่
15.30 เดินทางกลับบูติด ราฟท์ รีสอร์ท
18.30 รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 :

07.00 รับประทานอาหารเช้า
08.30 เดินทางออกจากรีสอร์ทสู่อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
09.00 เที่ยวชมอนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
11.00 ออกจากอนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่บูติด ราฟท์ รีสอร์ท
13.00 เช็คเอาท์จากรีสอร์ท เดินทางสู่วัดป่าหลวงตาบัว
13.30 เที่ยวชมวัดป่าหลวงตาบัว
15.30 เดินทางออกจากวัดป่าหลวงตาบัว กลับกรุงเทพฯ
18.00 เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
- รับบัตรเครดิต : Visa , Master Card